Dr. Ramin Romus

Legal & Compliance Management AXA Konzern
  • autor
  • referent

Kurzvita

Dr. Ramin Romus ist im Bereich Governance, Risk, Legal & Compliance Management bei der AXA Konzern AG tätig.